Leksands Hemslöjd ekonomisk förening äger och förvaltar Hemslöjdens Hus på Kyrkallén 1 i Leksand. Föreningen är hyresvärd för hemslöjdsbutik och vävstuga, samt håller lokaler för slöjdare och Leksands Hemslöjdsvänner. I fastigheten inryms även tre bostadslägenheter.

Därutöver verkar föreningen för utveckling och främjande av hemslöjd och hantverk i Leksand, t ex genom utställningar, kurser, arkiv mm.

Historia

Leksands Hemslöjdsförening bildades 1904 på initiativ av konstnären Gustaf Ankarcrona. Idén var sprungen ur en hemslöjdsutställning som anordnades samma år i Leksand i samarbete mellan Gustaf Ankarcrona och Föreningen för Svensk Hemslöjd. Utställningen blev en stor framgång med ca 200 utställare, och i samband med avslutningen väckte Gustaf Ankarcrona frågan om att bilda en Hemslöjdsförening.  Redan samma år var såväl förening som butiksförsäljning etablerat.

Adress

Postadress: Kyrkallén 1, 793 31 Leksand

Kontakt

Styrelsens ordförande Jörgen Nilsson