Leksands Hemslöjd ek för

Leksands Hemslöjd ekonomisk förening äger och förvaltar Hemslöjdens Hus på Kyrkallén 1 i Leksand. Föreningen är hyresvärd för hemslöjdsbutik och vävstuga, samt håller lokaler för slöjdare och Leksands Hemslöjdsvänner. I fastigheten inryms även tre bostadslägenheter.

>> Läs mer om ekonomiska föreningen

Leksands Hemslöjdsvänner

Leksands Hemslöjdsvänner ideell förening, LHV, startades den 1 juni 1995. LHV:s arbete syftar till att bevara, utveckla och ta till vara tekniskt kunnande inom hemslöjden i Leksands kommun. Väcka intresse och sprida kunskap, samt främja nyskapande insatser på hemslöjdens område.

Leksands Hemslöjdsvänner ansvarar även för uthyrning av dräktdelar till Leksandsdräkten.

>> Mer om Leksands Hemslöjdsvänner

Mer slöjd och hantverk i och nära Leksand

Dalarnas Hemslöjdsförbund
https://hemslojden.org/forening/dalarnashemslojdsforbund/

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
http://www.saterglantan.se

Leksands folkhögskola
https://leksand.fhsk.se/

Hantverkslärling
http://www.hantverkslarling.se/